Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 6. Br. 15 / 2019.
 
 
 

 

 

 


ZBRINJAVANJE STARIH LIJEKOVA

Farmaceutski otpad su svi lijekovi i ljekovite tvari, uključujući i njihovu primarnu ambalažu, koji su postali neupotrebljivi zbog isteka roka valjanosti, prolijevanja, rasipanja, pripremljeni pa neupotrijebljeni ili se ne mogu koristiti zbog drugih razloga. Farmaceutski otpad spada u opasni medicinski otpad.

Lijekovi u okoliš ulaze ispuštanjem vode iz postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda (kanalizacije) – sa sadržajem izlučenih lijekova i neiskorištenih lijekova bačenih u umivaonike i WC školjke, rasprostiranjem stajskog gnoja te iz akvakulture, u kojoj se lijekovi daju zajedno sa hranom za životinje. Lijekovi u okoliš mogu također dospjeti nepravilnim zbrinjavanjem neiskorištenih lijekova i kontaminiranog otpada na odlagalištima.

Lijekovi u okolišu mogu štetno djelovati na životinje. Mužjak ribe izložen glavnom sastojku u kontracepcijskim tabletama može poprimiti karakteristike ženke, kao posljedicu učinaka na sustav žlijezda s unutarnjim izlučivanjem, čime se utječe na sposobnost razmnožavanja riba. Ribe izložene niskim koncentracijama određenih antidepresiva promijenile su svoje ponašanje na načine koji bi mogli utjecati na njihovo preživljavanje. U Aziji su smrtno stradali lešinari koji su se hranili strvinama goveda koja su se liječila diklofenakom, lijekom protiv bolova. Prisutnost antibiotika u okolišu može doprinijeti antimikrobnoj rezistenciji.

Kako bi se smanjila mogućnost ulaska neiskorištenih lijekova u okoliš, mnoge zemlje su osmislile programe zbrinjavanja starih lijekova. Tako su u Hrvatskoj ljekarne dužne preuzimati stare lijekove i/ili sličan farmaceutski otpad, neovisno o njegovu podrijetlu. Veterinarske ljekarne i veterinarske ambulante dužne su preuzimati stare veterinarske lijekove i/ili sličan farmaceutski otpad nastao pružanjem veterinarskih usluga u kućanstvima i/ili na poljoprivrednim gospodarstvima. Reciklažna dvorišta su također dužna preuzimati medicinski otpad iz kućanstva. Zbrinjavanje farmaceutskog, citotoksičnog i citostatskog te kemijskog i sličnog opasnog medicinskog otpada, obavlja se u postrojenju ovlaštenom za zbrinjavanje opasnog otpada postupkom spaljivanja.

Potrebno je redovito pregledavati kućnu ljekarnu i sve stare lijekove odnijeti u ljekarnu ili reciklažno dvorište. Lijekove za koje nismo sigurni čemu služe ili kako se koriste također je potrebno odnijeti u ljekarnu. Za smanjenje količine farmaceutskog otpada svakako je važna racionalna primjena lijekova.


LITERATURA:

  1. Europska komisija. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. 2019.

  2. International Pharmaceutical Federation (FIP). Green pharmacy practice: Taking responsibility for the environmental impact of medicines. The Hague: International Pharmaceutical Federation; 2015.

© 2019 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar