Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 6. Br. 15 / 2019.
 
 
 

 

 

 


E - cigarete i ostali duhanski i srodni proizvodi - utjecaji na zdravlje

Iako pojedini znanstveni dokazi ukazuju na to da punila za elektorničke cigarete i vaporizirajuće uređaje sadrže od 2 do 3 puta niže koncentracije moguće štetnih komponenti, u usporedbi s klasičnim duhanskim proizvodima, drugi upozoravaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se za izmjerene vrijednosti komponenti sa sigurnošću isključio utjecaj na zdravlje. Procjena utjecaja izazov je koji se, osim na zdrave korisnike, posebno odnosi i na najosjetljivije skupine poput djece i mladih, te osoba narušenog zdravlja.

Duhanski i srodni proizvodi osim duhanskih, uključuju i sljedeće vrste proizvoda, te za njih vrijede jednaka ograničenja.:
1. E-cigarete ili elektroničke cigarete s punilima sa i bez nikotina (bezduhanske);
2. Mješavine biljnih, kemijskih ili kombiniranih proizvoda za pušenje ili inhaliranje;
3. Punila za vaporizirajuće uređaje, lule i srodne proizvode s punilima na bazi i bez duhana.

U Republici Hrvatskoj je od 2017. godine na snazi Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/17) u kojega su implementirani pravni propisi zakonodavstva Europske unije propisani Direktivom br. 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i i srodnih proizvoda.

Zabrana konzumacija e-cigareta, duhanskih i srodnih proizvoda

 • u svim zatvorenim javnim prostorima.
 • u prostorima u kojima se obavlja djelatnost odgoja i/ili obrazovanja i unutar manje od 20 metara od ulaza u zgradu zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove.
 • iznimno, pušenje je dopušteno u pružatelja zdravstvene, odnosno socijalne skrbi duševno bolesnim osobama i u kaznionicama i zatvorima, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

Koje su preporuke za uvoznike, distributere i proizvođače elektroničkih uređaja ove vrste?

Svi proizvodi moraju imati istaknute Informacije za potrošače:
 • Uređaji moraju sadržavati CE oznaku.
 • U sklopu ambalaže za e-cigarete moraju biti istaknuta obvezna zdravstvena upozorenja za potrošače da proizvod sadrži nikotin.
 • Mora biti istaknuto da e-cigarete ne smiju koristiti nepušači.
 • Informacije za potrošače istaknute u sklopu ambalaže proizvoda trebaju sadržavati popis sastojaka i sadržaj nikotina.
 • Proizvodi moraju imati istaknut letak s uputama za uporabu i podacima o štetnim učincima, rizičnim skupinama, ovisnosti i toksičnosti.
 • Na pakiranju e-cigareta nisu dopušteni promotivni elementi.

Svi proizvodi trebaju imati izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti/sigurnosti proizvoda:

 • Tekućina koja sadrži nikotin stavlja se na tržište isključivo u za to namijenjenim spremnicima za ponovno punjenje koji nemaju obujam veći od 10 ml.
 • Potrošne elektroničke cigarete ili ulošci za jednokratnu uporabu ne smiju premašiti obujam od 2 ml.
 • Maksimalno dopuštena vrijednost sadržaja nikotina u e-tekućinama ne smije biti veća od 20 mg/mL.
 • Tekućina koja sadrži nikotin ne smije sadržavati aditive kao što su vitamini, kofein i taurin i druge aditive i stimulanse koji se povezuju s energijom i vitalnošću, aditive koji olakšavaju udisanje ili unos nikotina, kao i aditive koji imaju kancerogena, mutagena i toksična svojstva za reproduktivni sustav u nezapaljenom stanju.
 • Izvještaji se potvrđuju analizama nezavisnih ovlaštenih laboratorija.
 • Točnije, ovlašteni laboratoriji verifikaciju proizvođačke specifikacije o sadržaju deklariranih sastavnica proizvoda te odsustvu zabranjenih i potencijalno toksičnih tvari analitičkim metodama.

 

Koje štetne tvari sadrže e-cigarete, duhanski i duhanski srodni proizvodi?

 

Duhanske cigarete koje se ne puše

Tekućine s prirodnimekstraktom duhana

Konvencionalne
e- cigarete

Mehanizam djelovanja

- zagrijavaju duhan na 260°C;

- proizvode tzv. duhansku paru;

- para sadrži alkaloid nikotin

- sadrže više razine fenola;

- više razine nitrata;

- niže razine acetaldehida;

- u usporedbi s konvencionalnim elektroničkim cigaretama.

- sadrže više razine acetaldehida,

- glikoli (pospješivači pare) i etanol;

- 1,3-butadien, cikloheksan i aceton

 

Učinak

Ovisnost

Fenoli - sistemska toksičnost, iritans, studije na životinjama pokazale su mutageni utjecaj

Nitrati – vjerojatan karcinogen

Acetaldehid - mogući
karcinogen
1,3-butadien – karcinogen
Cikloheksan - mogući karcinogen

Napomene

Jedanim ispuhom (50 do 70 ml) E-cigarete udiše se od 430 do 603 mg/m3 propilen glikola i glicerola – što je 2,5-3,6 x više štetnih tvari od koncentracije bez posljedice.

Utvrđenu količinu moguće štetnih tvari u E-cigaretama nije pravilno ocjenivati u odnosu na granice za hranu i farmaceutske proizvode, jer je primarni put unosa dišni, a ne probavni!

Kućne mješavine tekućina i slučajni recepti visoko su rizični u toksikološkom smislu!

E-cigarete dizajnirane za ponovna punjenja predstavljaju visoko rizik posebno za mlade radi visoke vjerovatnosti nepravinog rukovanja i zlorabljenja različitih vrsta opijata

Ključne poruke

 • "Vaping" je trenutno najpopularniji oblik upotrebe duhana među tinejdžerima. Prema podacima jedne američke studije koje je objavila i FDA upotreba e-cigareta od 2017. do 2018. porasla je za 78 % među studentima i 48 % među srednjoškolcima.
 • Prema dostupnim podatcima, kojim je obuhvaćeno 2991 dijete u Hrvatskoj u dobi od 13 do 15 godina, svi uključeni učenici u ispitavnje su odgovorili da su pušili e-cigarete u posljednjih 30 dana.
 • Dostupnost e-cigareta različitih privlačnih okusa, te istovremena uporaba zabranjenih tvari poput tetrahidrokanabinola (THC), psihoaktivne komponente biljke marihuana, značajno doprinosi povećanju konzumacije među mladima.
 • Iako pušačima zainteresiranim za prestanak pušenja e-cigarete mogu predstavljati pomoć tijekom postupka odvikavanja od konzumacije duhanskih proizvoda, potrebno je trajno nastojati obeshrabriti eksperimentalno i redovito korištenje e-cigareta od strane nepušača!
 • Prema istraživanju o uporabi duhana u odrasloj populaciji Republike Hrvatske koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju popisa stanovništva 2011 godine više od 30% stanovnika su stalni ili povremeni pušači!
 • Prema dobi, gotovo 40% pušača pripada dobnoj skupini 25-44 godine (38,9%)!
 • Prema stupnju edukacije, najveći udio pušača ima završenu srednju školu ili kraće stručno osposobljavanje nakon osnovne škole!

Najučestalija pitanja i odgovori

1. Je li uživanje u e-cigaretama ili tzv. vape uređajima "zdravije" od klasičnog konzumiranja duhana?

Ne. Pušenje svih vrsta duhanskih i srodnih proizvoda ima negativan utjecaj na zdravlje. Borba protiv pušenja jedna je od javnozdravstvenih prioritetnih mjera u RH.

2. Što podrazumijeva pojam "višestruko štetan učinak" u slučaju konzumacije e-cigareta?

Osim putem dišnog sustava, štetne komponente ulaze u organizam i kontaktom s kožom i putem sluznica (oka, nosa, usta). Ova tri načina izloženosti uvijek se pri procjeni utjecaja na zdravlje prate zajedno.

3. Koje su skupine posebno osjetljive u slučaju izloženosti aerosolima iz e-cigareta?

U posebno osjetljive populacijske podskupine pripadaju djeca, osobe s oštećenim imunološkim odgovorom, ali i oštećenjima kože i sluznica, opeklinama, kroničnim ili akutnim bolestima, bilo dišnog, kožnog, ali i ostalih organskih sustava te alergičari.


Reference:
Cullen KA, Ambrose BK, Gentzke AS, Apelberg BJ, Jamal A, King BA. Notes from the Field: Increase in use of electronic cigarettes and any tobacco product among middle and high school students — United States, 2011–2018. MMWR Morbid Mortal Wkly Rep. 2018;67(45):1276–1277.

European Commission. Potential Risks from Electronic Cigarettes & their technical Specifications in Europe (PRECISE), Brussels, 2016.

FDA. 2016. Vaporizers, E-Cigarettes, and other Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS).
Kienhuis AS, Soeteman-Hernandez LG, Bos PMJ, Cremers HWJM, Klerx WN, Talhout R. Potential harmful health effects of inhaling nicotine-free shisha-pen vapor: a chemical risk assessment of the main component's propylene glycol and glycerol. Tobacco Induced Diseases 2015; 13: Article number 15.

Varlet V, Farsalinos K, Augsburger M, Thomas A, Etter JF. Toxicity Assessment of Refill Liquids for Electronic Cigarettes. Int J Environ Res Public Health. 2015;12(5): 4796–4815.
WHO, Croatia -Global Youth Tobacco Survey, 2016.


Autori:
Dr.sc. Matijana Jergović, dr.med., specijalist epidemiologije i uži specijalist zdravstvene ekologije
Dr.sc. Lidija Barušić, dipl.sanit.ing.


© 2019 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar