Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 5. Br. 12 / 2018.
 
 
 

GraĐanske inicijative

 

 

 

Koalicija udruga u zdravstvu

 

 

 

 

 

 

 

Marija Škes, mag. educ. reh.,
Nastavni zavod za javno zdravstvo
„Dr. Andrija Štampar“

 

Udruge svojim radom nastoje nadopuniti ono što zdravstveni, socijalni i obrazovni sustavi ne mogu s ciljem pomaganja oboljelima kao i izgradnji javnog zdravstvenog sustava na načelu solidarnosti zdravih i bolesnih.

Praćenje domaćih i stranih propisa u području zdravstva te predlaganje i zagovaranje kvalitetnijih rješenja hrvatske zdravstvene politike jedno je od niza područja djelovanja Koalicije udruga u zdravstvu (KUZ). Javne politike u zdravstvu kojima se KUZ bavi su poboljšanje dostupnosti zdravstvenih i medicinskih usluga svim građanima Republike Hrvatske, jednaka dostupnost navedenim uslugama bez obzira u kojem dijelu Hrvatske žive, edukacija i osnaživanje pacijenata, dostupnost inovativnih lijekova i liječenja, vođenje kvalitetnih registara ishoda liječenja, poticanje aktivne uloge pacijenata i udruga pacijenata u sustavu javnog zdravstva.

Zagovaranje prava pacijenata provodi kroz organizacije ili pojedince specijalizirane za zagovaranje pacijenata, djelujući na opću populaciju podizanjem svijesti o pravima pacijenata, pojedinim grupama ili individualnim oboljelim osobama. Postavljanjem pacijenta u središnje mjesto zdravstvenog sustava moguće je osnaživanje pacijenata čime se omogućava aktivna uloga građana u kreiranju zdravstvenih, socijalnih i medicinskih usluga koje najbolje odgovaraju njihovim potrebama.

"Ništa o nama bez nas – zajedno možemo postići više" Ivica Belina, prof. edukac. reh.

Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ) neovisni je, nepolitički i neprofitni savez udruga pacijenata i udruga koje se bave promocijom zdravlja i prevencijom bolesti. Osnovni ciljevi djelovanja su mu promocija i zaštita prava pacijenata, ali i promocija obveza pacijenata u zdravstvenom sustavu, promicanje aktivne uloge pacijenata u vlastitom liječenju i u sustavu zdravstva te sudjelovanje u javnim politikama u zdravstvu. Misao vodilja nam je „O nama ništa bez nas!“, što je i osnovna misao pokreta pacijenata diljem Europe i šire.

Aktivnosti KUZ-a su okupljanje udruga pacijenata oko zajedničkih problema u sustavu zdravstva i javno zagovaranje, edukacija predstavnika udruga, poticanje dijaloga svih dionika sustava zdravstva te pružanje relevantnih informacija građanima.

S obzirom na rastući broj malignih bolesti u Hrvatskoj, od početka 2016. godine KUZ je dosta snaga uložio u borbu protiv zloćudnih bolesti. U tu je svrhu osnovana neformalna platforma udruga Onkologija.hr te je zajedničkim zagovaranjem pokrenut proces izrade i donošenja Nacionalnog plana za borbu protiv zloćudnih bolesti. Nacionalni plan bi svojom implementacijom trebao osigurati jednaku onkološku skrb svim građanima od primarne i sekundarne prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije, kao i palijativne skrbi kada je to potrebno. Nacionalnim planom trebala bi se definirati onkološka mreža ustanova, postupnici liječenja, rad multidisciplinarnih timova, nutricionistička, psihološka i sva ostala potpora oboljelima od raka i njihovim obiteljima.

Platforma Onkologija.hr osim svoje fizičke razine, koju čine udruge onkoloških pacijenata, djeluje i na elektronskoj razini (www.onkologija.hr), gdje oboljelim i članovima njihovih obitelji omogućuje pružanje relevantnih informacija o bolesti, mogućnostima liječenja i suportivnih usluga, ali i postavljanje individualnih pitanja. Ovo je dragocjeno za oboljele od rijetkih tumora ili od specifičnih tumora, kao i za osobe koje žive u dislociranim dijelovima zemlje.

U veljači 2017. godine KUZ je pokrenuo inicijativu koja je rezultirala izradom dokumenta „Stavova Koalicije udruga u zdravstvu, njenih članica i suradnih organizacija o biotehnologiji, biološkim i biološki sličnim lijekovima“, s ciljem sprječavanja automatske zamjene originalne biološke terapije biosimilarima i osiguravanja učinkovitosti i sigurnosti liječenja pacijentima koji se liječe biološkom terapijom. Taj su dokument podržala i tri liječnička stručna društva i Hrvatsko farmaceutsko društvo donijevši slične dokumente. Krajem godine izrađen je i predstavljen zdravstvenoj administraciji prijedlog Informiranog pristanka za sve pacijente koji se liječe biološkom terapijom, kako bi bili upoznati s omjerima koristi i rizika od takvog liječenja, koji bi potpisivali i pacijent koji je primio informacije kao i liječnik koji mu ih je dao.

Jedna od ključnih aktivnosti, koju će KUZ intenzivno provoditi je podizanje svijesti o dobrobitima za pacijente i cjelokupno društvo od kliničkih ispitivanja i promjena stavova prema kliničkim ispitivanjima kroz edukaciju udruga pacijenata i informiranje javnosti, koja mogu, osobito oboljelima od rijetkih i teških kroničnih bolesti, omogućiti dostupnost liječenja koju im redoviti sustav ne omogućava dovoljnom brzinom.


© 2018 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar