Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 4. Br. 11 / 2017.
 
 
 
 

MENTALNO ZDRAVLJE

 

Ples kao društvena aktivnost i utjecaj na mentalno zdravlje

 

Neuroznanstvena istraživanja dokazuju ono na što su drevni narodi upućivali puno ranije, a to je kako je pokret temeljna ljudska potreba. Osjećaji se kreću kroz tijelo. Neurološki, pokret pobuđuje senzacije, emocije, sjećanja, misli i ...

 

 

MENTALNO ZDRAVLJE

 

Fizička aktivnost i depresija

 

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije fizička aktivnost predstavlja bilo kakav oblik kretanja koji uključuje aktivaciju mišića i potrošnju energije s ciljem smanjenja rizika od nastanka kardiovaskularnih bolesti ...

 

 

 
 
© 2017 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar