Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. 4. Br. 11 / 2017.
 
 
 
 

ČUVARI ZDRAVLJA

 

Hodanje - najprirodnija aktivnost za naše tijelo i um

 

Hipokratova izreka „Šetnja je lijek“ i danas je poznata. Svi već dobro znamo da je tjelesna aktivnost neophodna ako želimo biti zdravi i kvalitetno živjeti.

 

 

 

ČUVARI ZDRAVLJA

 

Ples i  fiziologija

 

Sa zdravstvenog stajališta, odnosno iz perspektive fizičkog zdravlja, ples rekreativnog i sportskog karaktera može povećati ili vratiti gibljivost, smanjiti rizik pojave bolesti dišnog, kardiovaskularnog i lokomotornog sustava, utječe na smanjenje masnoće u krvi, utječe na snižavanje ...
ČUVARI ZDRAVLJA

 

Folati i njihova važnost

S pojmom folata, odnosno folne kiseline većina se obično susreće po prvi put tek tijekom razdoblja pripremanja trudnoće. No, primjena folata i folne kiseline te njihova važnost za ljudsko zdravlje ne odnosi se samo na to razdoblje. Folat (lat. folium - list) ili vitamin B9 je...

 

 
 
© 2017 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar